Leverantör

Brinja AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget utvecklar produkter och tjänster för säkerhet, effektivitet och hållbarhet på byggnadsarbetsplatser. T ex system för evakuering, mätning på byggarbetsplats och energibesparing.