Leverantör

Botnia Betong AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Botnia Betong producerar och levererar kabelrännor, kontaktledningsfundament, stagförankring och plattformskanter i olika utföranden. Även markprodukter i form av marksten, trädgårdsplattor, stödmurar samt fristående murar.

Företagets samtliga miljöbedömningar