Leverantör

Blinken Tools AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget säljer och distribuerar mätutrustning för bygg- och anläggningsbranschen. T ex mätinstrument, rörläggningslaser, kryss-/linjelaser och UAS-system.