Leverantör

Biosorbe AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget är ett miljöteknikföretag som tillsammans med KTH har utvecklat ett patenterat cellulosabaserat material avsett för absorption av kolväten i luft, mark och vatten.

Nyhetsartiklar