Leverantör

Biobase Sweden AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget erbjuder fossilfria kemiska produkter för alfaltsläggning, betongformoljor, fordonskemikalier och lösningsmedel.

Företagets samtliga miljöbedömningar