Leverantör

BG Byggros AB

Produkter

Företagsbeskrivning

BG Byggros AB etablerades i Sverige 1999 och har sedan dess vunnit en stark position som leverantör av anläggningstekniska produkter av hög kvalitet.

Vi marknadsför produkter från några av Europas och USAs största och mest kända tillverkare.

Byggros har teknisk kompetent personal som gärna står till tjänst med rådgivning och lösningar till specifika projekt. Vi anordnar även företagsanpassade utbildningar.

Med huvudkontor i Danmark och kontor i Norge kan Byggros ge service till hela Skandinavien. Byggros är certifierat enligt DS/EN ISO 9001:2008.

Anläggningstekniska lösningar

För Byggros är det kännetecknande att kvalitet och service går hand i hand då det gäller lösningar inom:

· Vägbyggnad
· Jordarmering
· Erosionssäkringsstöd
· Bullervallar och stödmurar
· Dräneringssystem och LOD
· Gräsarmering
· Gröna tak
· Asfaltrenovering
· Fontäner

Företagets samtliga miljöbedömningar

Video