Leverantör

Bergvik Sweden AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Bergvik Swedens, fd Flooring, AB:s produkter innefattar Iso Floor som är ett stabilt och flexibelt golvsystem för optimal tillgänglighet till El- och VVS- installationer i alla tänkbara utrymmen såsom elektriska driftrum, datorhallar, nät-, transformator- samt telefonväxelstationer, kontrollrum, kontor etc.

Golvet HiFlex Floor är det högbyggda ställverksgolvet som ger dig som slutanvändare mer tid att besluta vilken el-utrustning du ska ha. HiFlex Floor är alternativet till betongbjälklag där felplacerade hålslitsar kan försena och fördyra projektet.

En tredje produkt är Tech Floor som är ett standardgolv för installationer i kontor, datorhallar, laboratorier och liknande. Ett golv för låga golvhöjder och begränsade laster.

Bergvik har även Seismic Floor, det jordbävningssäkra alternativet.

Sedan 2016 har vi även installationstaket Iso Flex-Grid med i vår produktportfölj. 
Ett flexibelt installationstak som fungerar som både ett komplett skensystem för upphängning av strömskenor, kabelstegar m.m. samt som en avskild returluftkanal. 

Företagets samtliga miljöbedömningar

Video