Leverantör

Babcock & Wilcox Vølund AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget utvecklar, konstruerar och levererar produkter och anläggningar för rening av miljöfarliga utsläpp till luft och vatten. Företaget levererar också anläggningar för energiåtervinning och generering av fjärrkyla/lokal kyla.