Annat, Leverantör

Avfall Sverige AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Avfall Sverige AB Utbildar kommuner och politiker inom avfallshantering via webbkurser, konferenser och temadagar. Utbildningen är inom insamling, avfallshantering, återvinning, kommunalt ansvar m m.