Leverantör

Auson AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Auson AB tillverkar sedan 1928 traditionella och miljöanpassade produkter vid egen fabrik i Kungsbacka. Flera produkter är baserade på de råvaror som utvinns naturligt ur trä, bl.a. olika träoljor och trätjäror.

Auson tillverkar även lösningsmedelsfria rostskyddsprodukter och ljuddämpningsmassor för industrin och eftermarknad. Man tillhandahåller även ett komplett bitumenbaserat underhållsprogram för renovering av papp- och plåttak liksom asfaltslösningar med varierande viskositet och egenskaper. 

Läs mer på www.tjärfärg.se

Företagets samtliga miljöbedömningar

Video