Leverantör

ATA Hill & Smith AB

Produkter

Företagsbeskrivning

ATA är experter inom permanenta trafikskydd och säkerhetsprodukter. Företaget är en helhetsleverantör och följer deras kunder under hela resan från planeringsstadiet till färdigt projekt. ATA arbetar dagligen utefter visionen om att värna om liv och vår miljö genom att sätta människan och säkerheten i fokus. Företaget värnar om att du som promenerar, cyklar och kör bil på Sveriges vägar ska kunna resa genom din vardag tryggt och säkert. Att du som jobbar vid vägarbeten har en trygg arbetsmiljö för att minska antalet olyckor i trafiken. ATA har mer än 50 års erfarenhet av trafiksäkerhet och att lösa komplexa trafiksituationer.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Video