Leverantör

Aptus Elektronik AB

Företagsbeskrivning

Företaget är leverantör av passage-, boknings- och porttelefonisystem för flerbostadshus. Upplöst genom fusion 2020-04-16 med ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB

Företagets samtliga miljöbedömningar