Vi utför underhåll av Byggkatalogen.se vilket kan påverka sökresultatet. Vi beklagar störningen och hoppas det ska påverka dig så lite som möjligt!
Leverantör

Alusol Försäljnings AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget producerar även fasad- och ventilationsgaller samt även fasadpersienner. I projekteringen används ett datoriserat beräkningsprogram för solavskärmning. En viktig del av företagets verksamhet är också monteringen av de egna produkterna ute på byggarbetsplatserna.

Företaget är medlem i Svenska Solskyddsförbundet.

Företagets samtliga miljöbedömningar