Leverantör

AJAB Smide AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Vi är mest kända för våra portar - framförallt vikportar som är vår huvudprodukt. Men i vår smidesverkstad gör vi idag även trappor, räcken, grindar, entrépartier och jordankare. Trots att vi tillverkar ganska varierande produkter så finns det två gemensamma nämnare i vårt sortiment - stål och smide.

Företagets samtliga miljöbedömningar