Leverantör

ABIC Kemi AB

Företagsbeskrivning

ABIC levererar kemiskt-tekniska lösningar, produkter och support till svensk industri.De är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. ABIC är ett av företagen i Lindberg & Lund-gruppen

Nyhetsartiklar