Vikbart avskärmningssystem för exempelvis patientrum eller behandlingsrum i vårdinrättningar och sjukhus. Storypanels vikskärmar har motiv avsedda att skapa en lekfull och glädjefull vårdmiljö speciellt för barn.