Leverantör

Zel-Aaren innovation AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Utvecklar och marknadsför produkter avsedda för användning i flygfält och vägar. T.ex. fogtätningsmaterial, betonglagning, formmassor för infälld belysning samt ytskydd för betong och asfalt.

Företagets samtliga miljöbedömningar