Företag

Woodsafe Timber Protection AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Woodsafe Timber Protections spetskompetens att brandsäkra trä är en viktig del av byggindustrin. 

I backspegeln ser vi 25 år av utveckling av teknologi, produkter och uppbyggnad av ett idag mycket väl fungerande nätverk av premiumpartners som hjälper dig som kund i ett ALLT-I-ETT koncept.

Vår verksamhet består uteslutande av legoimpregnering av trä i egna lokaler med våra unika impregneringsanläggningar som är specialtillverkade för brandimpregnering.

Woodsafe är en kvalificerad och certifierad tillverkare enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, CPR 305/2011, Plan- och Bygglagen PBL (SFS 2010:900) via kraven i Boverkets byggregler med flera.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Dokument

Video