För närvarande pågår arbete med vår sökfunktion vilket kan påverka sökresultat.
Företag

Winab Vikväggar AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Väggarna tillverkas efter kundens krav på storlek - sektionsindelning – ytbehandling och ljudreduktion.

Företaget ägs idag av Indutrade AB. Produktutveckling, produktion och försäljning är förlagd till Ekerö utanför Stockholm. Företaget har expanderat starkt de senaste fem åren och i dag står export och försäljning på utlandsmarknaderna för den övervägande delen av företagets produktion.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Video