Leverantör

Weland Stål AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Weland Stål AB ingår i Weland-gruppen. Företagets takskyddsprodukter är certifierade, vilket innebär att SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut provar och certifierar enligt gällande normer och krav.

Weland Stål AB har även ett brett sortiment av utrymningsprodukter. I detta ingår bl a fasadstegar och utrymningsplattformar. Även dessa produkter är utprovade och certifierade enligt gällande krav och normer.

Certifierade produkter är t ex:

  • SS 831331 (nock- och takfotsräcken)
  • SS EN 12951 (takstegar)
  • SS 831333 (räcken)
  • SS 831335 (snörasskydd)
  • EN-516 (takbryggor)
  • EN-517 (fästpunkter för säkerhetslinor)
  • SS 831340 och SS-EN ISO 14122-4. (fasadstegar)

På tillverkningslistan finns även universalräcken som kan användas för temporär eller permanent avspärrning.

Företaget är kvalitet- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.
En stor andel av företagets produkter är bedömda av BASTA och Byggvarubedömningen.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Nyhetsartiklar

Modulbaserade industriräcken

Flexibla industriräcken

Weland stål har introducerat ytterligare ett flexibelt räcke, Weflex som är ett obrutet räcke som levereras i kundspecifik längd. Sedan tidigare finns Universal som levereras i moduler.