Företag

WaterTech of Sweden AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Vattenkemi och vattenteknik för ex. fjärrvärme- och fjärrkylaproduktion, kylning och rening av rökgaser, kylning av stål vid stränggjutning.

Miljöbedömningar (Bedömda varumärken)