Leverantör

Vision & Teknik System i Malmö AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Visitek är specialiserat på strålningsskydd och erbjuder helhetslösningar för exempelvis sjukvård, tandvård, industrier och veterinärer.

Företaget har levererat strålskyddslösningar för de flesta sjukhus och vårdinrättningar i Sverige samt även tillverksamheter utanför Sverige.


Företagets samtliga miljöbedömningar