Företag

Vision & Teknik System i Malmö AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget tillhandahåller strålskyddande produkter avsedda för röntgenrum och andra lokaler med krav på strålskärmning, både inom hälsovårds- och industriområdet.

Miljöbedömningar (Bedömda varumärken)