Företag

Visby Cementvaru AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget tillverkar väggelement, sopsorteringsskåp, blomlådor och stödmurselement, balkonger, bjälklag, betongrör samt är återförsäljare av markplaströr.