Företag

Vinninga Cementvarufabrik AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget tillverkar lättklinkerblock, brunnsrör, L-stöd, T-stöd, väggelement, sockelelement, plintar och balkar mm för industri och jordbruk.

Företagets samtliga miljöbedömningar