Leverantör

Vindico Safety AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Upplöst genom fusion 2018-10-08 med Vindico DNA Systems AB Företaget inriktar sig på fysisk datorsäkerhet och ergonomiska produkter för datorarbetsplatsen.