Leverantör

Vimmerbyhus AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget konstruerar och tillverkar ytterväggelement, bärande innerväggar, bjälklag, takstolar och andra förtillverkade huskomponenter.

Företagets samtliga miljöbedömningar