Leverantör

Villvattnets Cementgjuteri AB

Företagsbeskrivning

Tillverkning och försäljning av betongvaror samt cement- och gipsvaror. Trekammarbrunnar och vanliga brunnsringar. Fabriksbetong. Urinbrunnblock och siloblock.