Företag

Villvattnets Cementgjuteri AB

Företagsbeskrivning

Tillverkning och försäljning av betongvaror. Trekammarbrunnar och vanliga brunnsringar. Fabriksbetong. Urinbrunnblock och siloblock.