Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
Leverantör

Villvattnets Cementgjuteri AB

Företagsbeskrivning

Tillverkning och försäljning av betongvaror samt cement- och gipsvaror. Trekammarbrunnar och vanliga brunnsringar. Fabriksbetong. Urinbrunnblock och siloblock.