Företag

Vikabalkong i Eskilstuna AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget tillverkar samt monterar balkonginglasningar och balkongräcken. Vikabalkong utför dels styckeinglasningar på befintliga räcken, men har även ett eget integrerat inglasningssystem. Även inglasningar av uterum, altaner etc.