Företag

Vida Wood AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företagets sågverk tillverkar huvudsaklingen konstruktionsvirke. Exaktkapning, hyvling, fingerskarvning, virkessortering och impregnering utförs på anläggningarna.

Miljöbedömningar (Bedömda varumärken)