Företag

Vida AB

Företagsbeskrivning

Företaget är en sågverkskoncern med ca 1100 anställda på 16 produktionsanläggningar. Produktionen är i huvudsak inriktad på konstruktionsvirke för en rad olika marknader