Företag

Veg Tech AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Veg Tech är en av Nordens ledande leverantörer av vegetationsteknik. Företaget erbjuder produkter inom områdena gröna tak och gårdar, dagvattenhantering, parker och landskap.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Nyhetsartiklar

Biotoptak, växttak för urban miljö, Veg Tech AB

Biotoptak, växttak för urban miljö

Vi står inför en utmaning när våra städer växer och artrika marker ersätts med bostäder och betong. Växt- och djurarter letar efter en fristad i staden. Veg Tech har skapat ett biotoptak med en uppbyggnad som inbjuder till biologisk mångfald. Företaget har redan ett brett urval av produkter inom sedumtak och vidgar nu sortimentet till att gälla en hel biotop, med arter som är enkla att anlägga och som står emot torka och vindutsatta lägen.