Annat, Konsult

Väla Centrums Företagareförening, ekonomisk förening