Vi genomför en uppdatering av Byggkatalogen där vi integrerar företag från den tidigare fristående tjänsten Företagssök. Vi hoppas att arbetet ska påverka dig så lite som möjligt!
Leverantör

USON Miljöteknik AB

Produkter

Företagsbeskrivning

USON Miljöteknik AB har tagit fram och vidareutvecklat olika matavfallssystem och matavfalls- utrustningar på ett miljövänligt och rationellt sätt för att ta hand om matavfall. Dessa system och utrustningar är baserade på USONs 40-års erfarenhet av avfallshantering för både privat bruk och storkök och på fartyg och offshore oljeplattform på marinindustri. USON har en lång referenslista på nöjda kunder runt om i världen.

Genom att använda USON matavfallssystem kommer nästan allt matavfall att samlas in för produktion av biogas och biogödsel, vi bidrar till FN-programmen för hållbar konsumtion och produktionsmönster genom USONs matavfallshanteringssystem.

USON Miljöteknik AB är medlem i Återvinningsindustrierna som är en branschorganisation för återvinningsföretag som valt att aktivt arbeta med miljö och etik i sin verksamhet. Medlemsföretagen omsätter mer än 20 Miljarder och har drygt 6000 anställda.

Video