Företag

USON Miljöteknik AB

Produkter

Företagsbeskrivning

USON Miljöteknik AB har tagit fram och vidareutvecklat olika matavfallssystem och matavfalls- utrustningar på ett miljövänligt och rationellt sätt för att ta hand om matavfall. Dessa system och utrustningar är baserade på USONs 40-års erfarenhet av avfallshantering för både privat bruk och storkök och på fartyg och offshore oljeplattform på marinindustri. USON har en lång referenslista på nöjda kunder runt om i världen.

Genom att använda USON matavfallssystem kommer nästan allt matavfall att samlas in för produktion av biogas och biogödsel, vi bidrar till FN-programmen för hållbar konsumtion och produktionsmönster genom USONs matavfallshanteringssystem.

USON Miljöteknik AB är medlem i Återvinningsindustrierna som är en branschorganisation för återvinningsföretag som valt att aktivt arbeta med miljö och etik i sin verksamhet. Medlemsföretagen omsätter mer än 20 Miljarder och har drygt 6000 anställda.

Video