Leverantör

Urban Green AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Utvecklare av grönska i urbana miljöer, klimatsmarta och hållbara systemlösningar kring gröna tak och dagvattenhantering samt vertikal fasadgrönska

Företagets samtliga miljöbedömningar

Nyhetsartiklar