Företag

Universalfärg AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Universalfärg arbetar med utveckling och produktion av byggkemiska produkter. Bland annat fasadfärger, putser, specialfärger och spackel.

Företagets samtliga miljöbedömningar