Leverantör

Turfs Konstgräs AB

Produkter

Företagsbeskrivning

ECOSAFE² möter rådande miljökrav hos Byggvarubedömningen och SundaHus samt är listad i Husproduktportalen (kan användas i Svanenmärkt byggande).

Turfs Konstgräs AB/ECOSAFE² har sedan 2011 hjälpt våra kunder med installation och konsultation av konstgräs och fallskyddsgummi samt utförande av markarbeten och montering av lekplatsutrustning. 

Vi arbetar effektivt och prestigelöst för att skapa den bästa lösningen för våra kunder. Vi sätter stort värde i att leverera våra tjänster och produkter med gott resultat och på kort tid. Flera av våra återkommande kunder upplever detta, vilket har gjort att vi kontinuerligt utvecklar vår portfolio efter våra kunders behov. Det är något vi är stolta över och som vi vill fortsätta med.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Nyhetsartiklar

Ecosafe fallskydd Björns trädgård

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.