Leverantör

Ture Johanssons Trävaru AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Ture Johanssons Trävaru producerar årligen 75 000 m3, varav 50% gran och 50% tall. Produktionen är anpassad till byggvaruhandeln samt emballage- och husbyggnadsindustrin.

Företagets samtliga miljöbedömningar