Företag

Tretum AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Tretum AB startades 1976 med Installationsgolv som en specialitet. Idag tillverkar man installationsgolv med lösningar inom nätverk för el, tele och data.

I produktsortimentet ingår bl a:
Tretum Office, koncept för kontor.
Tretum Retail, koncept för butiker. (Belönat med förstapris vid Retail Awards 2010 i kategorin Årets butikslösning).
Ställverksgolv.
Lågbyggda nätverksgolv, från 50 mm bygghöjd. Lämpliga för bland annat ROT-projekt med begränsad takhöjd.

System för flexibla installationer
Komplett klimatsystem för individuell reglering av temperaturen samt automatisk reglering av syresättningen i lokalen.
TateFlex® El- och datafördelningssystem som klarar sig med endast 33 mm i höjdled. S- och CE-märkt. Uttag för el, tele, data och fiber kan erhållas.
DrainFlex® System för osynligt, flexibelt avlopp under golvet.
FlexiTotal® Komplett "allt-i-ett" system för klimat, elinstallationer och avlopp, speciellt avsett för ROT-objekt. Bygghöjd från endast 180 mm.

Textilgolv
Företaget marknadsför textilgolv från Shaw som är helt återvinningsbara till nya textilgolv enligt Cradle to cradle.
PosiTile® textilplattor är speciellt anpassade för installationsgolv, och har en exakt matchning mellan golvplatta och textilplatta.

Ytbeläggning
Tretum tillhandahåller ytskikt i praktiskt taget valfritt material t ex trä, sten, keramik, gummi, linoleum, plast och textilgolv.

Miljörelaterade egenskaper
Tretums produkter bidrar till poäng enligt miljösystemen Leed och Breeam, och produceras med sikte på Cradle-to-Cradle, att återvinna material för nya produkter. I fråga om arbetsmiljö har golv från Tretum en EMC-skärmande förmåga som klarar TCO:s krav med mycket god marginal visar Semkomätningar.

Vägledning vid projektering
Företaget erbjuder hjälpmedel i form av råd, faktablad, CAD-filer och BIM. Man eftersträvar samarbete och kommunikation i arbetet med arkitekter och övriga yrkesgrupper för att utveckla idéer och skapa nya produkter. Tretums lösningar monteras av företagets egna montörer eller samarbetspartners. Företaget är BF9K-certifierat och arbetar utifrån ISO 26000.
Tillverkarna har godkända kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Referenser
Företaget har erfarenhet av att göra lösningar till vitt skilda lokaler såsom: datahallar, ställverk, butiker, kontor, driftcentraler, teknikanläggningar, test­anläggningar, banker, bibliotek och samlingslokaler m fl.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Information på webben

CAD/BIM

Cad-filer/BIM-objekt

Video