Företag

Traryd Fönster

Produkter

Företagsbeskrivning

Traryds produkter bygger huvudsakligen på naturmaterial – trä och glas – som vi hämtar från svenska leverantörer. Trävarorna väljs noggrant ut av förstklassig fur, till största delen kärnvirke, från skogar där vi vet att återväxten är säkrad.

Tillverkningen sker uteslutande i trä och vi baserar vår verksamhet på tre ledstjärnor:
Miljövänlig produktion, energibesparande produkter och genomtänkt kvalitet i alla led.

Information på webben

CAD/BIM

Bim-objekt från