Leverantör

Torshälla Industrisvets AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Tillverkar och marknadsför VA-produkter samt är underleverantör till bygg- och verkstadsindustrin med bl.a. svetsade plåt-, rör- och stålkonstruktioner. Tillverkar och marknadsför teleskopiska brand- och spolposter med tillhörande brunna.

Företagets samtliga miljöbedömningar