Företag

TISAB i Norrköping AB

Företagsbeskrivning

Smidesföretag med huvudsaklig inriktning på bygg- och industrismide. Affärsidén är att sälja, tillverka och montera stålstommar där de också kan konstruktionsberäkna och ta fram egna förslag.

Miljöbedömningar (Bedömda varumärken)