Företag

Lennart Ringström AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Likvidation beslutad 2016-10-31. Företaget är sedan 1986 verksamt inom släntstabilisering, erosionskontroll och vattenvård med hårda såväl som mjuka, ingenjörsbiologiska metoder.