Leverantör

Thermokon-Danelko Elektronik AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget marknadsför och säljer givare i två branscher, industri/kommun samt byggnadsautomation. De har specialiserat sig på bland annat temp, fukt, ljus och tryck/difftryck.