Leverantör

Termino C 4653 AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget utvecklar och säljer produkter inom byggsektorn som t.ex. bullerplank i trä, dräneringsrör i betong med plastinlägg, luftspaltsprofiler för byggnation i papper.