Leverantör

Tergo AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Tillverkare av olika typer av slangar och kopplingar för bl.a. kemiindustrin, pappers- och cellulosaindustrin och stålindustrin. Företaget tillverkar även pumpar och lastarmar.