Företag

Temporent AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Temporent startade hösten 1995. Företaget har kontor i Stockholm, Göteborg, Lund, Umeå, Oslo, Köpenhamn och Borgå.

Temporent hyr ut flyttbara modulbyggnader avsedda för kontor, skolor och förskolor till professionella kunder. De ansvarar för projektering, etablering, driftsunderhåll och avetablering.

Företaget är miljö- och kvalitetscertifierat enligt SS-EN ISO 14001 RESP SS-EN ISO 9001.

Information på webben

Video