Företag

Teknos AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Produktionsanläggningar finns i Sverige, Finland, Danmark och Tyskland. Koncernens moderbolag, Teknos Group Oy, finns i Helsingfors, Finland och omsätter totalt ca 280 miljoner EUR och har ca 1100 anställda. 

Företaget är kvalitetscertifierade enligt ISO 9000 och miljöcertifierade enligt ISO 14000 samt har ett ackrediterat laboratorium enligt SS-EN ISO/IEC 17025.

Teknos AB köpte 2016 tyska Feidal Coatings.

Information på webben

Nyhetsartiklar