Leverantör

Teknikprodukter Nordic AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Teknikprodukter AB levererar maskinkomponenter och kompletta tekniska lösningar till företag som bygger maskiner med avancerade funktioner eller underhåller maskiner och produktionslinjer för livsmedels-, läkemedels-, process- och verkstadsindustrin. De levererar tätningar, transmissioner och lager.