Leverantör

Tecomatic Entreprenad AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Familjeföretag är beläget i Kalmar med verksamhetsområde över hela världen. De hjälper till med allt från rådgivning till hela entreprenadarbeten.

I sortimentet finns bland annat betongmadrasser som kan objektanpassas för olika miljöer och ändamål. En betongmadrass kräver mindre material än andra konstruktioner som stenerosionsskydd, omvänt filter eller gabioner. Detta leder till minimerade transporterna och snabbare installation vilket gör betongmadrasser till ett försvarbart miljöval. Medarbetare från Tecomatic är alltid med och utför installationen i projekten för att säkerställa kvalitén.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Video