Företag

Team Tejbrant AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företagets ambition är att vara marknadsledande inom kundanpassad design och kostnadseffektiv produktion av produkter för det offentliga rummet, till gatu-, väg- och fastighetsmiljö samt för reklamaffischering. Produkterna tillverkas (när så är lönsamt) konstrueras och produceras i egen regi. För produktion som av tekniska eller geografiska skäl inte passar företaget kan legoproduktion komma i fråga.

Genom agentavtal med ensamrätt kan även produkter som inte lämpar sig för intern konstruktion erbjudas Dig som kund.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Information på webben